Від поштових марок до документів формату А3

Наша лінійка надійних швидкісних планшетних сканерів вирізняється універсальністю, адже працює з носіями різного виду й розміру — аж до формату А3.

Скануйте документи, паспорти, книги і журнали, зображення високої роздільної здатності й негативи, такі як рентгенівські знімки або фотоплівка.

Створений для бізнесу

Створюйте PDF-файли, співпрацюйте з колегами або зберігайте важливі бізнес-дані. Інтеграція практично у будь-яку систему керування документообігом або робочий процес завдяки підтримці драйверів WIA, TWAIN та ISIS.

 • Висока швидкість До 140 зображень за хвилину1
 • Висока надійність До 8000 сторінок на день1
 • Висока продуктивність Ємність автоматичного подавача до 200 аркушів1

Можливість використання у мережі

Легко інтегруйте наші моделі з підтримкою мережі у свої системи й робочі процеси, створюйте власні завдання, за допомогою яких файли будуть надходити точно за місцем призначення. Epson Document Capture Pro спрощує інтеграцію бізнес-сканерів у ваші системи керування документообігом.

Підвищує продуктивність за допомогою функції PushScan на панелі сканера для сканування, наприклад до Microsoft SharePoint і хмарних служб.

Високошвидкісне сканування з обох сторін завдяки автоматичному подавачу аркушів

Сканери Epson з автоматичним подавачем аркушів забезпечують сканування документів формату А4 зі швидкістю до 70 с./хв. Функція однопрохідного двостороннього сканування забезпечує швидкість до 140 зобр./хв, адже за один прохід скануються обидві сторони документа.

Виявлення за допомогою ультразвуку помилки в разі подачі двох аркушів

Вбудований давач визначає, чи випадково в сканер не потрапило більше від однієї сторінки. Якщо так, він сповістить про це користувача, перш ніж продовжити роботу.

Корекція біля корінця книги

Зменште тіні й спотворення біля корінця книги, що полегшить читання відсканованих цифрових зображень.

Без корекції
біля корінця книги
З корекцією
біля корінця книги

Автоматичне обертання

Обертайте документ автоматично в Epson Scan за допомогою функції оптичного розпізнавання символів (OCR), яка визначає орієнтацію тексту.

Автоматичне визначення розміру паперу

Ця функція дає користувачам змогу сканувати документи різного розміру. Epson Scan автоматично визначає та сканує все в правильному розмірі — всі документи в одній партії.

Видалення та покращення кольору

Видаліть або покращуйте видимість чорнильних підписів, наприклад штампів «конфіденційно» й «терміново». Користувачі можуть вибрати один з попередньо заданих кольорів (червоний, зелений, синій, рожевий, фіолетовий, жовтий, оранжевий або всі кольори, крім чорного) чи скористатися індивідуальними налаштуваннями, щоб видалити або покращити до п’яти кольорів на вибір під час одного сканування.

Коригування викривлення документа: вимк.
Коригування викривлення документа: увімк.

Коригування викривлення документа

Автоматично випрямляйте викривлені зображення. Автоматично видаляйте муарові візерунки із зображень, коли скануєте матеріали з друкарської машини. Працює з такими типами документів:

 • газети (85 ліній/дюйм);
 • журнали (133 лінії/дюйм);
 • дрібні відбитки (175 ліній/дюйм).

Маскування отворів

 • Ця функція автоматично видаляє перфоровані отвори з відсканованих зображень.
Маскування отворів: вимк.
Маскування отворів: увімк.

Пропуск порожніх сторінок: вимк.

Пропуск порожніх сторінок: увімк.

Пропуск порожніх сторінок

Скоротіть робочий процес, автоматично видаляючи порожні сторінки з пакетного сканування.

Поліпшення тексту

Функція поліпшення тексту покращує чіткість сканування текстових документів.

 • Поліпшена чіткість для вищої точності завдяки функції OCR
 • Зменшене просвічування зображення на звороті документа при його скануванні
Поліпшення тексту: вимк.
Поліпшення тексту: увімк.

Розширені функції PDF

 • Користувачі можуть зберігати відскановані PDF-файли з безліччю функцій, такими як:
 • захист файлів PDF шляхом встановлення пароля для відкриття файлу;
 • запобігання несанкціонованому редагуванню або друку за допомогою параметрів захисту власності;
 • створення PDF/A-файлів.
Оригінальний документ
PDF-файл з можливістю пошуку

Створіть PDF-файл з можливістю пошуку

 • Вбудована функція розпізнавання тексту (OCR) дає змогу створювати відскановані документи як PDF-файли з можливістю пошуку тексту в них.

Подвійне зображення

Режим подвійного зображення дозволяє створювати два різні файли за одне сканування, наприклад кольорову й чорно-білу версії. Ви зможете визначити окремі налаштування для наступних параметрів:

 • роздільна здатність;
 • тип зображення;
 • варіант зображення;
 • заповнення країв;
 • формат файлу.
Приклад виведення подвійного зображення
, коли створюються кольорові й чорно-білі
версії, збережені у двох різних форматах файлів.
Папки на екрані

Налаштування процесів сканування

 • Забезпечте простоту й ефективність сканування, створюючи і призначаючи профілі сканування однією кнопкою сканера
 • Створіть до 30 індивідуальних параметрів завдань для свого сканера
 • Призначте кнопкам сканера власні налаштування завдань
 • За наявності мережевого інтерфейсу активуйте функцію PushScan і призначайте до 30 індивідуальних параметрів завдань на панелі керування.
 • Надсилайте відскановані документи на ПК, електронну пошту, принтери, Microsoft SharePoint або іншу програму за допомогою FTP або інтернет-з’єднання.
 • Завантажуйте відскановані зображення у такі хмарні служби, як Evernote, Google Docs і SugarSync.
 • Відображення на екрані до трьох папок для автоматичного сортування документів

Нехай ваш потік документів не спиняється

 • Для вищої ефективності сканування використовуйте функції розділення документів Epson.
 • Автоматично відокремлюйте документи, використовуючи порожні сторінки, штрихкоди, зональне розпізнавання символів за допомогою функції OCR або встановлюйте фіксовану кількість сторінок.
 • Використовуйте штрихкоди й зональне розпізнавання за допомогою функції OCR, щоб автоматично створювати найменування для файлів.
Сканування та редагування

Висока роздільна здатність

Завдяки першокласній технології сканування Expression 12000XL Pro користувачі можуть досягти надзвичайно високоякісного відтворення зображень: аж до формату A3. Крім того, висока роздільна здатність 2400 × 4800 точок на дюйм і надточна технологія крокових двигунів Micro Step Drive дають користувачам змогу сканувати навіть найдрібніші деталі з винятковою чіткістю.

Дізнатися більше

Виберіть свій сканер

Дізнайтеся більше про інші наші моделі сканерів для бізнесу

Мобільні сканери

Мобільні сканери формату A4 для легкого й ефективного впорядкування документів на ходу чи в обмеженому робочому середовищі.

Дізнатися більше

Сканери з подаванням аркушів

Використовуйте USB, Wi-Fi або рішення для з’єднання з мережами, щоб розкрити потенціал динамічного робочого процесу.

Дізнатися більше

From postage stamps to A3 documents…

Our robust and high-speed flatbed scanners deliver versatility with their ability to scan different sizes and types of media up to A3 size.

Scan a range of documents including passports, books and magazines, high-resolution images, and negatives such as x-rays or film.

Built for business

Create PDFs, collaborate with colleagues or store critical business data. Seamlessly integrate into almost any document management system and workflow process thanks to WIA, TWAIN and ISIS driver support.

 • High speed Up to 140 images per minute1
 • High reliability Up to 8,000 page a day duty cycles1
 • High capacity Up to 200-page ADF sheet feeder1

Network functionality

Easily integrate our network-ready models into your systems and workflows, and create dedicated job profiles that send jobs straight to the right destination. Epson Document Capture Pro makes it easy to integrate business scanners into your document management systems.

Increases productivity with customisable PushScan functions from the scanner panel such as scan to Microsoft SharePoint and cloud services.

High-speed ADF scanning with duplex

Epson’s ADF scanners deliver up to 70ppm for A4 sized documents. With one-pass duplex scanning, this can deliver up to 140ipm by scanning both sides of a document with a single pass.

Ultrasonic double feed detection

The built-in detector ensures that every page is scanned by sensing if more than a single page has been accidentally fed into the scanner. In this occurrence, it will alert the user to rectify the issue before continuing.

Book spine correction

Reduce shadows and distortions near to the book spine enabling the digital images you scan to be read more easily.

Without book
spine correction
With book
spine correction

Auto rotation

Epson Scan can rotate a document automatically by detecting the orientation of text using OCR capability.

Automatic paper size detection

This feature allows users to scan documents of different sizes. Epson Scan will automatically detect and scan everything in the correct size, all in a single batch.

Colour dropout / enhance

Remove or enhance the visibility of ink signatures such as 'confidential' and 'urgent' stamps. Users can pick one of the preset colours (red, green, blue, pink, purple, yellow, orange, or all colours except black), or use the customised settings to dropout or enhance up to five colours of your choice with a single scan.

Correct document skew: off
Correct document skew: on

Correct document skew

Automatically straighten skewed images. Remove moiré patterns from images automatically when scanning materials from a printing press. The following type of documents can be supported:

 • Newspapers (85lpi)
 • Magazines (133lpi)
 • Fine prints (175lpi)

Remove punch holes

 • Automatically remove the punch holes from scanned images with this function.
Remove punch holes: off
Remove punch holes: on

Skip blank pages: off

Skip blank pages: on

Skip blank pages

Reduce workflow by removing blank pages automatically from your batch scanning.

Text enhancement

The text enhancement feature improves the sharpness of text when scanning text documents.

 • Better clarity for improving OCR accuracy
 • Reduced show-through when scanning documents printed on both sides
Text enhancement: off
Text enhancement: on

Advanced PDF features

 • Users can save scans PDF files with a host of features including
 • Securing your PDF files by setting a password to open the file
 • Prevent unauthorised editing or printing using protect property settings
 • Generating PDF/A files
Original document
Searchable PDF

Create searchable PDF

 • The built-in OCR allows scanned documents to be created as searchable PDF files.

Dual image output

Dual image output allows the creation of two different files in a single scan, for example, colour and mono versions. You will be able to define separate settings for:

 • Resolution
 • Image type
 • Image option
 • Edge fill
 • File format
An example of a dual image output
which outputs colour and monochrome
images saved in two different file formats.
Monitor folders

Customise scan processes

 • Make your scanning easy and efficient by creating and assigning scan profiles to the scanner button
 • Create up to 30 customised job settings for your scanner
 • Assign customised job settings to your scanner buttons
 • With the network interface, enable push scanning by assigning up to 30 customised job settings to the control panel
 • Output your scanned documents to PC, email, printers, FTP, web, Microsoft SharePoint or another application
 • Upload scanned images to cloud destinations such as Evernote, Google Docs and SugarSync
 • Monitor up to three folders for automatic back-end processing

Let your paper flow

 • For greater efficiency when processing documents use Epson document separation features
 • Separate your documents automatically by making use of blank pages, barcodes, zonal OCR, or by setting a fixed number of pages
 • Use barcodes and zonal OCR to automatically name files
Scan and edit

High resolution

Thanks to the Expression 12000XL Pro's top-of-the-range scanning technology, users can achieve extremely high-quality image reproduction up to A3 format. High 2400 x 4800dpi resolution and ultra-precise Micro Step Drive technology, enable users to capture even the tiniest details with exceptional clarity.

Learn more

Choose your scanner

Learn more about our other Business Scanner ranges

Mobile Scanners

Mobile A4 scanners for easy and efficient document management on the move or in compact working environments.

Learn more

Sheetfed Scanners

Choose from a range of USB, Wi-Fi and network solutions to release the potential of a dynamic workflow.

Learn more
 1. Available on the WorkForce DS-70000 range.